Reglementen van de Jister Brommer Club:


De Jister Brommer Club (hierna JBC) is een oldtimer bromfietsclub (brommerclub) die rijdt met oldtimer bromfietsen van minimaal 25 jaar en/of ouder. De JBC rijdt daarmee bromfietstoertochten en open toerritten in- en zonder clubverband. Echter, een ieder die meerijdt, JBC lid of geen JBC lid, die bij de JBC toertocht en/of opentoerrit van de JBC deel neemt, neemt individueel deel aan het verkeer.


Het bestuur noch leden van de JBC willen in geen enig opzicht aansprakelijk worden gesteld voor het (mee)rijden van een ander lid of individuele deelnemer(s).


Hierbij worden de deelnemers aan de JBC toertochten nog wel even op wat huisregels, aanwijzingen en op hun individuele verantwoordelijkheden gewezen:
 • Elke vorm van deelname aan de toertocht/brommerrit is  geheel op eigen risico; De JBC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor boetes of geleden materiële/immateriële schades. Eventuele schade bij de deelnemer(s) is dan ook voor eigen risico.
 • Deelnemers moeten zich te allen tijde aan de wet, en geldende regels m.b.t. COVID-19 maatregelen houden;
 • De algemene wegenverkeerswet moet te allen tijde in acht genomen worden; Iedereen dient zich aan de verkeersregels te houden, moet zijn/haar brommer verzekerd hebben en een gekeurde valhelm dragen.
 • De bromfiets moet in een deugdelijke staat verkeren, zodat  deelname aan het verkeer veilig is.
 • Bij de open toerritten wordt bij inleg  een schriftelijke verklaring verstrekt. Deze  dient volledig te worden ingevuld en ondertekend. Graag deze verklaring direct retour bij de voorzitter of secretaris.


       Nog wat huisregels:

 • Graag met een volle tank brandstof aan de start te verschijnen. Bij een (te) kleine tank extra brandstof meenemen in bijv. een literfles en bijvullen bij de stops/pauzes.
 • Voor de start van de toertocht is het wenselijk dat de minder snelle deelnemers/deelneemsters zich direct achter de voorrijder opstellen; deze is herkenbaar aan een reflecterend hesje.
 • Bij gevaar (opstakel, ander verkeer o.i.d.) de rest van de deelnemers waarschuwen d.m.v. armgebaren. Ook bij het veranderen van richting de hand/arm uitsteken.
 • Je houdt beleefd rekening met zwakkere verkeersdeelnemers en ruiters/paarden, dus bij paarden graag stilzetten of voorzichtig passeren wanneer dit mogelijk is.
 • Als deelnemer is het gebruikelijk dat je andere deelnemers onderweg helpt bij pech.
 • Wanneer je zelf pech hebt en hulp nodig bent geef je dit aan met een duim omlaag op het moment dat er een team/deelnemer passeert. Een duim omhoog betekent dat het wel goed komt.
 • Bij het afhaken van 1 of meerdere rijders dient z.s.m. melding te worden gemaakt bij de voorrijder. De laatste rijder stuurt iemand naar voren of doet dat zelf.
 • Niet onnodig inhalen en de voorrijder al helemaal niet voorbij rijden. Deze bepaald namelijk de route en de snelheid van de rit.


 • Er zijn nog meer regels te bedenken maar we gaan er vanuit dat iedere deelnemer zijn verantwoording voor en tijdens  de rit, maar zeker ook na afloop naar huis kent.


Deelnemers die niet eens zijn met, hetzij niet kunnen, hetzij niet willen voldoen aan bovenstaande worden dringend verzocht niet aan de JBC toerrit te beginnen. Of deze kan alsnog door het bestuur tijdens de toerrit gesommeerd worden de toerrit te verlaten.


Wij wensen iedere deelnemer veel toerplezier toe!


Namens het bestuur van de JBC

Auto onderdelen plaatjes