Brommernozem 2009, Freddie 'Ploffke' Nicolai út de Harkema

 Freddie Nicolai alias als Ploffke, jij bent de brommernozem van 2009!


Tekst van de oorkonde:  Freddie Nicolai


Hij is gekozen vanwege zijn humoristische en opgewekte karakter 'Mar kin ek eamelje'....

is vaak onderwerp van gesprek of voert zélf de boventoon. Hij laat ook buiten clubverband

van zich horen.. geeft vaak nutteloos véél gas met -voor hem- nadelige gevolgen.. is niet

te beroerd om gekooide dieren en/of mederijders met z'n brommer aan te vallen.. Dit is

mede de reden dat hij als "HONDAFIEL" zijn brommer in uitstekende conditie houdt

vanwege de vaak wisselende onderdelen. Hij wil overal bij zijn maar krijgt van Geke niet altijd permissie.

Deze wisselbeker (géén ongeluksbeker) heb jij met meerderheid van stemmen gewonnen!


Gefeliciteerd!   Gekozen door de leden van de JBC.

  Bromnozem van 2009  Freddie `Ploffke` Nicolai uit Harkema