Brommernozem 2022, Folkert (Skroei) Bruining


Jan Krol, jij bent de brommernozem van 2022!


Tekst van de oorkonde: 


Oorkonde van de Bromnozem 2022. Uitgereikt op 24 maart 2023 aan: Folkert Bruining
Gefeliciteerd door de leden en het bestuur van de JBC.


 

  Bromnozem van 2022  Folkert Bruining út de Harkema